Schoolgids

In onze schoolgids lees je meer over onze school en onze missie en visie op het onderwijs. Daarnaast geeft de gids onder andere informatie over de inhoud van ons onderwijs, het aanmeldproces en de leerlingenzorg. Ook lees je meer over op welke manier wij ons verantwoorden.

Schoolgids
Folders

In deze folders vind je nuttige informatie die belangrijk is voor de dagelijkse gang van zaken gedurende het schooljaar zoals de samenstelling van het team, ondersteuning en het vakantierooster.

Folder OZ
Folder SO
Folder VSO
Folder Blauwe Bloem
Folder uitstromen na het VSO