Aanmelden

We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid. Helaas zijn daardoor wachtlijsten ontstaan. Ben je op zoek naar een onderwijsplek op bij MBS Eindhoven, neem dan contact op met de interim-directeur van de afdeling waar je denkt dat jouw kind passend is. Zij kan je vertellen wat de huidige stand van zaken is. 
Wil je kennismaken met onze school? Bel ons (040 251 58 59). Wij maken dan graag een afspraak met jou voor een eerste gesprek en een rondleiding.

SO:         Nienke van Kollenburg

Op dit moment is er een wachtlijst voor onderbouw en de middenbouw. Voor de bovenbouw is er nog een enkele plek beschikbaar. Dit is afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte.


OZ:         Sylvia Verdonschot / Nathalie van Kempen

Helaas hebben we op dit moment een wachtlijst en zitten alle klassen vol.


VSO:      Nathalie van Kempen / Marinka van Kempen

Er is een wachtlijst voor leerlingen van 12-13 jaar. Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar voor leerlingen van 14 jaar en ouder. Dit is afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.


De stappen bij aanmelding

  1. Kennismakingsgesprek met de teamleider.
  2. Aanmelding voor plaatsing; je geeft toestemming voor start van het beeldvormingstraject.
  3. Het beeldvormingstraject duurt 6 tot maximaal 10 weken. Daarna besluit de Commissie van Begeleiding of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) kan worden aangevraagd en of je kind geplaatst kan worden op onze school. Een TLV wordt afgegeven door verschillende samenwerkingsverbanden. Wij hebben vaak te maken met het samenwerkingsverband Eindhoven. Aanvragen van een TLV in andere samenwerkingsverbanden behoort zeker tot de mogelijkheden. Een overzicht van alle samenwerkingsverbanden is te vinden in de Wegwijzer van onze stichting SSOE.
  4.  Wanneer de TLV is afgegeven, worden de startdatum en, indien wenselijk, wenmomenten afgesproken.
  5. Er zijn 2 instroommomenten in een schooljaar: 
    a. Bij de start van het schooljaar 
    b. Direct na de kerstvakantie