Ons onderwijs

De school bestaat uit een afdeling SO (speciaal onderwijs), OZ (onderwijszorg) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs). Elke afdeling heeft een teamleider, intern begeleider, orthopedagoog/psycholoog, logopedist en een autismespecialist. Samen met de leerkrachten en assistenten geven zij het onderwijs voor de leerlingen vorm. 

We besteden veel aandacht aan leervakken zoals taal, lezen en rekenen. Daarnaast vinden we vaardigheden zoals zelfredzaamheid, communicatie, gedrag en sociale competentie erg belangrijk. We bereiden de leerlingen voor op goed burgerschap en een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij: wonen, werken en vrijetijd. Onze aanpak is erop gericht leerlingen door succeservaringen en aanmoediging zelfvertrouwen te geven om zaken zelf te doen.

Sinds augustus 2021 hebben we vanwege de groei van onze school een dependance op Leuvenlaan 23. Hier krijgen alle SO-leerlingen van onze school onderwijs onder één dak. 

Wat houdt ons onderwijs in?

  • Ons onderwijs is opbrengstgericht om het beste uit iedere leerling te halen. 
  • Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin we hun capaciteiten en ondersteuningsbehoeften beschrijven.
  • We zoeken naar een passende onderwijsplek voor elke leerling.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze SO-afdeling? Download onze folder hier.
Wil je meer weten over onze VSO-afdeling? Download onze folder hier.
Wil je meer weten over onze OZ-afdeling? Download onze folder hier

We hopen dat dit een duidelijk beeld geeft van ons onderwijs. We verwijzen je ook graag naar onze schoolgids. Als je vragen hebt, staan we voor je klaar.

Schoolgids

Contact