Begeleiding en ondersteuning

Alle leerlingen krijgen op onze school een, op hun niveau, aansluitend onderwijsprogramma en passende leeromgeving. Alleen zo kunnen ze hun grenzen verleggen en hun plek in de maatschappij vinden.

Uitgebreide begeleiding binnen en buiten de klas

Structuur en veiligheid zijn een voorwaarde om een passende leeromgeving te creƫren. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs en de zorg voor de leerlingen in zijn of haar klas. De leerkracht doet dit in afstemming met de leerkrachtondersteuner en/of de onderwijsassistent. Naast het klassenpersoneel hebben de intern begeleiders, orthopedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten, communicatiedeskundigen en de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke taak. De intern begeleider (IB) bespreekt tenminste twee keer per schooljaar met het klassenpersoneel de groepsplannen. Voor elke leerling maken we een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) waarin we de ontwikkeling van jouw kind volgen.

In specifieke gevallen kan het klassenpersoneel om extra begeleiding en advies vragen bij ons zorgteam.