De Blauwe Bloem

De Blauwe Bloem is een samenwerking tussen MBS Eindhoven en het Novalis College, een reguliere vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Eindhoven. Integratieklas De Blauwe Bloem bestaat uit maximaal 13 jongeren met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Zij krijgen in een eigen leslokaal onderwijs op het Novalis College en volgen wekelijks integratielessen in het reguliere programma van deze school. Aanname van leerlingen verloopt op volgorde van aanmelding.

Hier vind je een impressie van de integratieklas van de Blauwe Bloem. 

In deze folder vind je meer informatie over dit unieke onderwijsconcept.

Folder