Wachtlijsten

Wachtlijsten

We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid. Helaas zijn daardoor wachtlijsten ontstaan. Ben je op zoek naar een onderwijsplek op onze school? Neem dan contact op met de interim-directeur van de afdeling waarvan je denkt dat je kind past. Zij kan je vertellen wat de huidige stand van zaken is. 

SO: Nienke van Kollenburg

Op dit moment is er een wachtlijst voor de onderbouw en middenbouw. Voor de bovenbouw is er nog een enkele plek. Dit is afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

OZ: Sylvia Verdonschot / Nathalie van Kempen

Helaas hebben we op dit moment een hele grote wachtlijst en zitten alle klassen vol.

VSO: Marinka van Kempen / Nathalie van Kempen

Er is een wachtlijst voor leerlingen van 12-13 jaar. Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar voor leerlingen van 14 jaar en ouder. Dit is afhankelijk van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.