Omgaan met verschillen

Omgaan met (cultuur)verschillen

Een project vanuit één van de drie pijlers in het kader van Burgerschap op het SO van 
MBS Eindhoven

Hoe verstaan we als leerlingen, ouders en school elkaar met daarbij onze verschillen en 
overeenkomsten? We willen graag een diversiteitssensitieve afdeling zijn, waarin we 
meertaligheid als een didactisch kapitaal zien en niet als een probleem. Bij het SO van MBS Eindhoven zijn er 17 verschillende talen binnen de afdeling van 12 groepen.

"Hee juf, dat is mijn taal"
Voor het SO staat het creëren van een cultureel bewustzijn rondom diversiteit en inclusie 
centraal, waarin iedere leerling zijn eigen identiteit kan ontwikkelen. We zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. 
- "Fijn om mezelf te kunnen kleien in mijn eigen huidskleur". 
- "Die pleister wil ik, dat is de mijne (= mijn huidskleur)".

We willen de wereld om ons heen binnenhalen en begrijpelijk maken. Een andere pijler van Burgerschap is een inclusieve samenleving.