Vrienden van MBS Eindhoven

Sinds 1 november 1999 bestaat de Stichting ‘Vrienden van MBS Eindhoven’. Deze stichting heeft tot doel om extra financiële middelen te genereren die rechtstreeks ten goede komen aan de school en dus aan de leerlingen van MBS Eindhoven. Het gaat dan om zaken die niet in het reguliere budget van een school zitten. Regelmatig zijn er acties die wij graag aanbevelen. Dit doen we in nauwe samenwerking en afstemming met school.

De stichting is door de Belastingdienst erkend als goed doel, waardoor giften van bedrijven en particulieren aftrekbaar zijn voor de belasting.

Verder heeft de Stichting een eigen onafhankelijk bestuur dat nauw samenwerkt met de directie van de school, het personeel en de oudergeledingen.

UW DONATIES ZIJN VAN HARTE WELKOM!

Voorzitter is dhr. Carel van den Berk 0499-575 334 / 06-3722 6735
Penningmeester is mw. Roxanne van Wijnsberge
Secretaris is mw. Marjolein de Laat 

E-mail: vriendenmbs@gmail.com
KvK:17118917
Erkend goed doel ANBI nummer: 17.902 (Belastingdienst Den Bosch)
Bankrekeningnummer: NL60RABO0158295021

Documenten

Financieel overzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

Klik hier

Downloaden