Privacybeleid SSOE

Hoe gaan wij om met uw privacy of de privacy van uw kind?

Binnen Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind. Wij begrijpen dat wij gegevens vastleggen die van invloed zijn op uw persoonlijke levenssfeer en al onze medewerkers zijn getraind en geïnstrueerd om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarnaast heeft SSOE veiligheidsmaatregelen getroffen.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de eisen die de nieuwe wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) aan ons stelt.

Klik hier om de volledige regeling over privacy te lezen. Hier kunt u een aantal veel gestelde vragen rondom uw privacy lezen en onze volledige privacystatement downloaden.