Onze expertise

MBS Eindhoven heeft 3 afdelingen, de SO-afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar, de afdeling Onderwijszorg voor leerlingen met een (zeer) intensieve onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en de VSO-afdeling voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.

Elke afdeling heeft een teamleider, intern begeleider, orthopedagoog/psycholoog, logopedist en een autismespecialist. Samen met de leerkrachten en assistenten geven zij het onderwijs voor onze leerlingen vorm. MBS Eindhoven wil leerlingen opleiden tot een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij, wat betreft wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Centraal staat toepassing in de praktijk, het leven van alledag.

Veel leerlingen van onze school hebben een stoornis in het autisme spectrum en/of problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ons onderwijs wordt hier steeds op aangepast. Denk hierbij aan verduidelijking en voorspelbaarheid. Pas wanneer een leerling zich veilig voelt, kan er open worden gestaan om te leren. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

 • Een degelijke, jarenlange kennis en ervaring met leerlingen die bekend zijn met een autisme spectrum stoornis; we hebben een aantal gespecialiseerde krachten in huis en werken nauw samen met het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant van SSOE

 • Wij werken met gespecialiseerde communicatiedeskundigen/logopedistes voor onze doelgroep én met beproefde methodieken, zoals o.a. NmG, PECS.

 • Wij bemiddelen in ondersteuning door externe partners zoals, GGD, WIJ Eindhoven, MEE-ZO Brabant, Buitenschoolse opvang/Kluppluz, Lunetzorg, Severinus en gemeentes (bijvoorbeeld met betrekking tot leerlingvervoer)

 • Schoolmaatschappelijk werk

 • We bemiddelen in eventueel verder onderzoek en behandeling door partners zoals de GGzE, De Hondsberg, Herlaarhof en TED

 • Dit schooljaar hebben wij een pilot op het gebied van NT2; een taalprogramma in de avonduren voor ouders/verzorgers die Nederlands als tweede taal hebben

Hoe bereiden we VSO-leerlingen voor op een geschikte uitstroomplek?

Onze VSO-leerlingen werken (vanaf 14 jaar) heel gericht aan het uitstroomprofiel begeleide arbeid, beschut werk of een vorm van dagbesteding. Hierin hebben wij een aantal zaken te bieden:

 

 • Diverse praktijkvakken en stages
 • Samenwerking met ROUTE040 (Transitiecentrum) van SSOE. ROUTE040 is een leerwerkplek voor jongeren gevestigd op de Dillenburgstraat 3 in Eindhoven. Meer informatie over ROUTE040 vindt u in deze folder. (wel wat verouderd)
 • Speciaal opgeleide arbeidstoeleiders/uitstroombegeleiders ondersteunen onze leerlingen naar arbeid, beschut werk of een vorm van dagbesteding.
 • Voor leerlingen met een uitstroomprofiel dagbesteding, is er een goede samenwerking tussen de uitstroombegeleiders, leerkrachten en zorgpartners als Lunetzorg, Severinus e.a.
 • MBS Eindhoven is actief in de arbeidsregio ZO-Brabant en bemiddelt leerlingen met uitstroomprofiel A en B-plus naar begeleide arbeid en beschut werk. Wij maken hierbij gebruik van een breed netwerk van participatiebedrijven, collega VSO-scholen, samenwerkingsverbanden VO, gemeentes, MKB (Midden- en kleinbedrijf ZO Brabant), WZOB (stichting werkgevers ZO Brabant), stageverleners, etc.

 • Wij maken gebruik van MELBA en ZEDEMO om bij leerlingen arbeidsvaardigheden te onderzoeken, te trainen en te ontwikkelen.

 • Wanneer het in het uitstroomtraject passend is, kunnen leerlingen diverse trainingen volgen en certificaten behalen (bijvoorbeeld vanuit Scholing Voor Arbeid: werken in de keuken, werken in het groen en werken in de winkel.) Verder bieden we ook de trainingen brug naar werk, en SWB en is er de mogelijkheid om b.v. een heftruckrijbewijs te behalen.

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)

Onze school maakt samen met de Mytylschool Eindhoven en Antoon van Dijkschool deel uit van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE). De Externe Dienstverlening van SSOE heeft veel expertise op het gebied van leerachterstand, gedragsproblematiek, autisme, motoriek en communicatie. Binnen de Externe Dienstverlening werken orthopedagogen, logopedisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, (vak)leerkrachten en andere specialisten die veel ervaring en kennis hebben in het begeleiden van leerlingen in het speciaal onderwijs.

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant behoort ook tot de Externe Dienstverlening van SSOE. Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant werkt voor alle scholen binnen het regulier en speciaal onderwijs, het MBO, HBO, het WO en de voorschoolse kinderopvang. De medewerkers hebben een brede expertise, waardoor zij complexe vragen vanuit het onderwijs goed kunnen beantwoorden.