Woensdag 6 november 2019 landelijke stakingsdag onderwijs

betreft: stakingsdag 6 november 2019

 

Eindhoven, 24 oktober 2019

 

Geachte ouders, verzorgers,

Op woensdag 6 november is onze school gesloten in verband met een stakingsactie. Dit betekent dat uw zoon/dochter die dag geen school heeft!

Kluppluz is die woensdag gewoon geopend zoals op woensdagen; vanaf 12.30 uur. Mocht u daarover vragen hebben, kunt u contact opnemen met Kluppluz.

Hieronder vindt u uitleg over de reden van de staking:

 

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Algemene Onderwijsbond (AOb), CNV Onderwijs (CNV), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), de FNV-Overheid roepen alle leden op om op woensdag 6 november 2019 de gehele dag te staken. 

Redenen voor deze stakingsoproep zijn:

  • De personeelstekorten vormen een steeds groter probleem. De burn-out percentages in de sector zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven nog steeds achter bij vergelijkbare beroepen. 
  • De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Zij negeren de roep dat het water binnen het onderwijs tot aan de lippen staat. 
  • Minister Slob op 23 augustus 2019 kenbaar heeft gemaakt geen middelen beschikbaar te stellen voor structurele oplossingen.

 

Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De eisen van de vakbonden zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet onderwijs en een lagere werkdruk.

In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun voor deze staking. Wij hopen samen met u op het goede nieuws uit Den Haag dat er maatregelen genomen worden om het tij ten goede te keren. 

 

Mocht u over bovenstaande vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de directie van de school.

 

Met vriendelijke groet, namens het MBS Team,

 

Henk Smeets, directeur; Marinka van Kempen, teamleider VSO; Cindy Slegers, teamleider SO en Lous Thobokholt, teamleider OZgroepen