Schooldiploma VSO MBS Eindhoven

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een diploma kunnen behalen, ondanks de grote variatie in mogelijkheden, vaardigheden en competenties. Er zijn op de MBS Eindhoven 2 soorten diploma’s VSO: schooldiploma VSO uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en schooldiploma VSO uitstroomprofiel dagbesteding.

Met het schooldiploma kunnen de leerlingen aantonen welke resultaten en welke ontwikkeling zij tijdens hun schoolloopbaan hebben behaald en doorgemaakt en het voortgezet onderwijs afronden.

Om het diploma VSO te mogen ontvangen moeten leerlingen aan een aantal vastgestelde criteria voldoen.

De eisen voor het schooldiploma betreffen in het algemeen:

-ontwikkeling en behaalde doelen t.a.v. leren, wonen, werken, vrije tijd en burgerschap,

-praktijkvorming (denk aan arbeidsvaardigheden, stages, certificaten),

-cognitieve vaardigheden (beheersing van taal- en rekenvaardigheden),

-talenten en toekomstwensen

-aanwezigheid (voldoende deelname aan lessen en stage)

De specifieke uitwerking van de eisen verschillen per uitstroomprofiel en staan per uitstroomprofiel vermeld in het schoolreglement.

 

Leerlingen die niet aan de voorwaarden voor het diploma voldoen ontvangen een verklaring. In de verklaring staat beschreven dat de leerling onderwijs heeft gevolgd op de MBS Eindhoven en aan welke leergebieden gewerkt is.

Het schooldiploma geeft overigens geen instroomrecht in het vervolgonderwijs en heeft op die wijze geen civiel effect. De civiele waarde zit in de resultaten die de leerling heeft behaald, de erkenning voor de leerling en de ouders en de herkenbaarheid van de verschillende onderdelen voor de maatschappij, eventueel betrokken instanties en gemeenten.

Beide schoolreglementen voor de VSO diploma’s zullen binnenkort hier te vermeld staan als download.