Informatie laatste stand van zaken (dd 22-03-2020) rondom Corona

Geachte Ouders/verzorgers,  

In deze onzekere periode is het aan ons allen om het hoofd koel te houden. Het is van belang dat we goede én veilige maatregelen nemen voor leerlingen, collega's en ouders die MBS specifiek zijn. Deze maatregelen zijn in lijn met de RIVM maatregelen. Omdat er steeds meer informatie bekend wordt over wat er om ons heen gebeurt en de maatregelen RIVM steeds nadrukkelijker en directiever worden gecommuniceerd denken we dat we de MBS maatregelen moeten aanscherpen.

Aangescherpte maatregelen:

-De collega’s van de MBS werken thuis als het kan, en komen niet onnodig naar school; zij voorkomen fysiek contact en houden altijd 1,5 meter onderlinge afstand;

-Vanaf dinsdag is de administratie bemenst van 8 tot 12 uur; leerpakketten worden uitsluitend via het raam van de administratie aan ouders verstrekt tijdens deze uren.

-Er komen géén externen de school binnen; dus ook geen partners of kinderen van collega's.

-Leerlingen worden alleen op school toegelaten voor evt. tijdelijke opvang als ze gezond zijn, dit betekent dat zij geen snotneus mogen hebben (ook niet als die chronisch is), zij geen speeksel aan mond/handen moeten hebben. Dat kan alleen als er sprake is van uitoefening van een vitaal beroep van ouders en op de sociale situatie (evt. in overleg met Jeugdzorg/Veilig Thuis) en de gezondheid van het kind, zijn hierbij leidend.

-Opvang van de leerlingen gebeurt zoveel mogelijk door bekende begeleiders, waarbij het de voorkeur heeft om alle begeleiders evenredig te belasten; voor sommige (OZ) leerlingen zal dat betekenen dat ze daardoor minder vaak naar school kunnen komen.

-Leerlingen worden in kleine groepjes opgevangen door 2 collega's; dit om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden.

-Leerlingen worden niet fulltime op school opgevangen; een deel van de zorgplicht ligt ook bij ouders/andere verzorgers/thuisbegeleiders, overleg altijd met de teamleider!

-Collega's die zich in risicogroepen bevinden worden niet verplicht de opvang uit te voeren!

Met vriendelijke groet en heel veel sterkte gewenst allemaal, namens het voltallige MBS team,

Henk Smeets

Directeur