Fout in informatiefolder

In de informatiefolder van de SO, OZ en VSO is een storende fout geslopen.

Het telefoonnummer van de schoolmaatschappelijk werkster Sabine Oranje is incorrect opgenomen. 

Het juiste telefoonnummer is: 06 43366553