De oplossing voor kinderen die tussen wal en schip vallen

Nieuw onderwijsarrangement Eindhoven: de oplossing voor kinderen die tussen wal en schip vallen.

De scholen MBS Eindhoven en De Rungraaf starten pilot binnen Samenwerkingsverband primair onderwijs Eindhoven.

Samen een goed antwoord bieden op de specifieke onderwijsvraag van een groep kinderen; daarin vinden MBS Eindhoven en De Rungraaf elkaar, met steun van het samenwerkingsverband. 

13 september was de officiële aftrap voor een nieuw onderwijsaanbod voor kinderen die door hun IQ moeilijker leren en die belemmerd worden in hun ontwikkeling door hun gedrag.

In de regio Eindhoven dreigt een groep kinderen die bijzondere aandacht verdient tussen wal en schip te vallen. Het gaat om kinderen die door hun ondersteuningsvragen voor leren en gedrag niet het passende onderwijs vinden dat zij nodig hebben. Zij hebben zowel didactisch als pedagogisch specifieke aandacht en begeleiding nodig, die (speciale) scholen tot nu toe onvoldoende konden bieden. Daarom zijn vanaf dit schooljaar twee nieuwe groepen gestart bij MBS Eindhoven en De Rungraaf, allebei scholen voor speciaal onderwijs.

De leerlingen krijgen dit schooljaar een zeer intensief aanbod op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, leren en communicatie. Dit gebeurt in een veilige en gestructureerde leeromgeving. Beide scholen leggen in hun groepen eigen accenten en de onderwijsteams investeren flink in het uitwisselen van expertise en praktijkervaringen. Zo ontwikkelen zij samen de noodzakelijke deskundigheid die deze groep kinderen nodig heeft. Leren van elkaar!

Aan het einde van de pilot kijken beide scholen met het samenwerkingsverband hoe het onderwijs aan deze kinderen het beste duurzaam vorm kan krijgen binnen de eigen organisaties.