De nationale voorleesdagen

Er komt zelfs een wethouder van de gemeente om voor te lezen in een klas. 

Verder zullen de leerlingen van het VSO komen voorlezen in de SO- en OZ-groepen.  

Zij krijgen vooraf een Masterclass ‘voorlezen’ van onze mediacoach vanuit Bibliotheek Eindhoven. 

Het prentenboek wat dit jaar centraal staat heet: Een huis voor Harry, van Leo Timmers. 

We vinden het als MBS belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan lezen/voorlezen. Het is goed  

voor de ontwikkeling van de kinderen. Het stimuleert hun taalbegrip en woordenschat.