Aanmeldingen schooljaar 2022-2023

Tussentijdse aanmeldingen

Plaatsingen tussendoor zullen altijd gewogen worden of een passende plek voor de leerling voorhanden is, die is niet altijd te garanderen op elk moment in het jaar. De Commissie van Begeleiding (CvB), in nauwe afstemming met de betreffende Zorgteams, bepaalt uiteindelijk de instroom en in welke groep en op welk moment op basis van de ondersteuningsbehoefte, leerroute/aanbod en het uitstroomperspectief. Uiteraard doen we dat in nauwe afstemming met ouders/verzorgers en verwijzende instanties/scholen.

De school kent bij voorkeur twee instroommomenten dat is in januari, na Kerst en in augustus na de zomervakantie, behoudens verhuizingen.

 

Wanneer vol?

In de regel is de klassendeler in onze OZ-groepen maximaal 7 (soms +1 of 2) en in SO/VSO-groepen 12(soms +1of 2). De aanvangsgroepen SO worden bij voorkeur kleiner gehouden, ongeveer 9 leerlingen i.v.m. de intensievere ondersteuningsbehoefte en ingroei in het onderwijs van het jonge kind.

Altijd zal gewogen worden of een plaatsing verantwoord is. Dit is mede afhankelijk van de problematiek en dynamiek in de klassen.