Leerlingen

MBS Eindhoven verzorgt speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op maat aan ongeveer 200 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze leerlingen hebben een leer- en ontwikkelingsachterstand, vaak in combinatie met een autisme spectrum stoornis, ADHD of andere belemmerende factoren. Op onze school dagen we je uit om een zo zelfstandig mogelijke volwassene te worden.

Het lesprogramma is erop gericht om samen met jou te werken aan een toekomst waarin je zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd

Er zijn drie afdelingen: er is een SO-afdeling voor leerlingen van 4 tot 12 jaar, deze zit op onze dependance Leuvenlaan 23 in Eindhoven, een afdeling Onderwijszorg (OZ) voor leerlingen die erg veel zorg nodig hebben en een VSO-afdeling voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, beiden op de hoofdlokatie Venetëstraat 43 in Eindhoven.

Er zijn op de hoofdlokatie twee gymzalen aanwezig, een horecakeuken en een andere keuken, praktijklokalen voor de vakken groen, tehatec en handvaardigheid.

Vanuit het lokaal groen wordt ook het onderhoud van de tuin verzorgd. Ook kan het lokaal gebruikt worden om te knutselen met materialen die uit de tuin komen.

Gymles

Kookles in de horecakeuken

Zowel voor de SO-leerlingen als de VSO-leerlingen is er een aparte bibliotheek

Aan het werk in het tehatec-lokaal

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit ongeveer 9 leerlingen die zijn gekozen vanuit hun VSO-klas. Er komen allerlei zaken aan bod, waaronder het gebruik van GSM’s, de eindtijd van het schoolreisje en de mogelijkheid om eten te kopen.

  

Documenten

Vakantierooster Blauwe Bloem 2023-2024 en schooltijden

Alle vakantie- en studiedagen voor onze  nevenlocatie de Blauwe Bloem in een handig overzicht. Klik op downloaden voor het overzicht.

Downloaden

Vakantierooster 2023-2024 en schooltijden

Alle vakantie- en studiedagen in een handig overzicht. Klik op downloaden voor het overzicht.

Downloaden