Aanmelden

Wilt u kennismaken met onze school? Bel ons (040 251 58 59) en wij maken graag een afspraak met u voor een eerste gesprek en een rondleiding. Als u besluit om uw kind op onze school aan te melden dan is de procedure als volgt:

A Eerste kennismakingsgesprek met de teamleider

B Aanmelding voor plaatsing; u geeft toestemming voor start van het beeldvormingstraject

C Het beeldvormingstraject duurt maximaal 6 weken, daarna besluit de Commissie van Begeleiding of kan worden overgegaan tot aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en vervolgens tot plaatsing. Een TLV wordt afgegeven door de verschillende samenwerkingsverbanden. Wij hebben het meeste te maken met het samenwerkingsverband Eindhoven (PO: Primair Onderwijs tot 12 jaar en VO: Voortgezet Onderwijs tot 18-20 jaar). Aanvraag van een TLV in andere samenwerkingsverbanden behoort zeker tot de mogelijkheden.

D Wanneer de TLV is afgegeven, spreken wij met u de startdatum en eventuele wenmomenten af.

Bij overgang van SO naar VSO moet altijd een nieuwe TLV worden aangevraagd. Dit is een officieel moment waar u direct bij betrokken bent; de school begeleidt u hierbij. Aanmelden kan in principe het gehele jaar door maar om een goede planning voor het nieuwe schooljaar te kunnen maken, is aanmelden voor 1 april gewenst.

Download de uitgebreide, schematische weergave.